Jak probíhá realizace zakázky?

 • Po prvotním kontaktu přes kontaktní formulář následuje telefonický hovor, během kterého si upřesníme představu o místě natáčení a potřebném čase k vypracování individuální kalkulace.
 • Vytvoříme návrhy bodového scénáře a přibližný rozpočet.
 • V den natáčení přijedeme na domluvené místo a obhlédne interiér, případně exteriér a konzultujeme připravený scénař. S klientem se vybere vhodné místo pro natáčení rozhovorů s představiteli společnosti popřípadě dalšími osobami.
 • Pak natočíme prostředí společnosti, případně produkty a služby, které jsou předmětem propagačního videa.
 • Tímto terenní práce u klienta končí a následuje fáze postprodukce.
 • Připravíme hrubý střih videa a opatříme jej všemi logy timecode a kontaktními informacemi podle zákaznikových požadavků.
 • Hrubou verzi videa zřístupníme klientovi v neveřejné sekci našich stránek ke schválení a případným připomínkám. K tomu je nutné aby se klient u nás zaregistroval, nebo zašleme v náhledové kvalitě prostřednictvím sítě internet. Popřípadě zašleme v náhledové kvalitě cestou internetu (nejčastěji přes úschovnu.cz)
 • Upravenou a schválenou verzi videa umístíme na Youtube, popřípadě předáme zákazníkovi dohodnutým způsobem.
 • Klientovi zašleme embed kód, pomocí kterého si může zobrazit video na svých stránkách.

Co budeme od Vás potřebovat?

 • Připravit si "cíl pořadu", tedy to, co od pořadu očekáváte, jaký by měl být přibližný obsah a komu je určen
 • Připravit všechny textové podklady pro scénáristu a fotografie nebo jiné dokumenty pro použití v pořadu; po dokončení Vám veškeré podklady vrátíme
 • Zajistit vstup do prostorů natáčení
 • Zajistit Vašeho odborného poradce, který bude dohlížet na bezchybný obsah pořadu

Jak zobrazIT video na svých stránkách?

V případě že zákazník nepožadoval zaslání a umístění videa na svém webovém úložišti, video umístíme na náš kanál youtube a klientovi doručíme jeho embed kód. Webmaster klientova webu vloží tento kód do prostoru stránek, kde má být video zobrazeno. Za příplatek může tuto službu poskytnout náš programátor. Od klienta bude potřebovat pouze přístup do administrace stránek.

V jakém regionu poskytujete své služby?

Sídlíme v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Natáčíme ale i po celé České republice. V takových případech je třeba počítat s vyššími náklady na cestování, případně ubytování.

Jak dlouho trvá natáčení?

Natáčení klasického propagačního spotu by nemělo trvat více než 60 - 90 minut. Vynasnažíme se co nejméně narušit běžný provoz vaší společnosti, budeme ale potřebovat co nejméně rušné prostředí během natáčení rozhovorů. Při náročnějších projektech je třeba počítat i s několika hodinami, případně dny.

Jak dlouho trvá postprodukce videa?

Od konce natáčení do předání hotového videa by neměly uplynout více než tři týdny. Do této doby je zahrnuta fáze schvalování hrubé verze a následné úpravy podle přání klienta. Snažíme se vyjít vstříc i v případě zvláštních požadavků, kdy klient potřebujete video v kratším termínu. Je dobré uvést tuto skutečnost v kontaktním formuláři.

Jak dlouhé bude výsledné video?

Snažíme se, aby klasická propagační videa pro internet nebyla delší než 60 až 90 sekund. Podle průzkumů delší formáty online diváci stejně nedokoukají do konce. Všechny podstatné informace by se měly do uvedené stopáže vejít, video by mělo upoutat a udržet divákovu pozornost. Zvláštní kategorií jsou dokumenty, nebo profily firem a osobností, kde není delší stopáž ke škodě výsledného formátu. V základní ceně podle našeho ceníku je zahrnuta délka do tří minut.

Jaká bude ve videu použita hudba?

Vybíráme podkresovou hudbu z free databází tak, aby co nejlépe vystihla celkovou náladu videa. Z důvodů ochrany autorských práv nemůžeme běžně používat komerční hudbu. V případě, že chcete ve videu konkrétní písničku, je třeba k ní získat souhlas autorů. Práva k použití však nejsou lacinou záležitostí.

V jakém formátu logo?

Nejlépe ve formátu Adobe Illustrator *.ai, Adobe Photoshop *.eps, Corel Draw! *.cdr. Pokud jsou pro vás tyto formáty nedostupné, lze použít i bitmapy ve velkém rozlišení *.jpg, *.tif, *.png. Malé obrázky z internetu nejsou vhodné.

Jak probíhají připomínky k videu?

Jakmile máme připravený hrubý střih videa, zřístupníme ho klientovi v neveřejné sekci našich stránek ke schválení, nebo zašleme přes úschovnu klientovi. To je jediný čas na vznesení požadavků změn a úprav. Po schválení konečné úpravy a renderingu finální verze jsou další úpravy videa možné pouze za předpokladu, že klient souhlasí s úhradou vícepráce. Stejně to probíhá i v případě, kdy je klientovi odeslán cestou internetu záznam ke schválení.

Co když je potřeba ještě něco dotočit?

Pokud klient zjistí, že ve videu chybí pro něj důležité záběry, je možné zorganizovat druhou návštěvu natáčecího místa. V takovém případě se však celková cena videa zvýší. Aby se podobným nepříjemnostem předešlo, je velmi důležité informovat štáb při první návštěvě o všem, co si klient přeje natočit. Nejlépe se osvědčil klientem připravený písemný seznam důležitých záběrů. Pokud se ukáže, že důležitý záběr chybí vinou našeho štábu, pořídíme ho na vlastní náklady.

Je možné získat video i v jiných formátech?

Za příplatek můžeme vytvořit DVD s naším videem a exportovat ho do všech běžných formátů.

Kdo je majitelem autorských práv k vytvořenému videu?

Jako tvůrci videa jsme majiteli autorských práv my. Vy ho však můžete užívat a šířit bez omezení. Majitelé autorských práv mohou video užívat pro vlastní propagaci na svých i externích internetových stránkách. Pokud budete v budoucnu potřebovat video upravit nebo změnit, kontaktujte nás.

Jak probíhá platba za video?

Poté, co si vzájemně odsouhlasíme kalkulaci a obdržíme objednávku na výrobu videa, bude vystavena faktura ve výši 50 % dohodnuté ceny. Po připsání částky na náš účet domluvíme s klientem termín natáčení. Po předání hotového díla bude vyfakturován zbytek konečné ceny.

Jak dlouho trvá zpracování videa ?

Střih videa je časově náročnější než samotné natáčení. Je nutné všechny záběry často několikrát detailně prohlédnout, pečlivě vybrat ty nejvhodnější a vytvořit z nich originální video. To je následně upravováno, laděno a finalizováno tak, aby byl výsledek perfektní. Práce střihače tak zabere přibližně 7-14 dní, podle náročnosti.

Jak je to s archivaci videa?

Výsledné video je po dobu 2 let archivováno na našwm úložišti včetně zdrojových snímků. Současně je archivováno na našem internetovém uložišti youtube v sekci neurčeného pro veřejnost, pokud se nejedná o případ, kdy celé video je uloženo v našem úložišti a zákazník používá pouze odkaz na toto video.

Přihlášení

Go to top